Multvis b.v. specialist in waterbehandeling

Onze systemen vinden zijn toepassing in vele sectoren zoals afvalwaterbehandeling in de industriele sector, land en tuinbouw , melkveehouderij , onderdelen van recirculatie systemen zoals voor waterleidingmaatschappijen en RWZI , waterrecirculatie systemen en visteelt benodigdheden voor viskwekerijen maar ook in recreatieve sector zoals bijv. dierentuinen.

Behalve complete hoog rendement water management systemen levert Multivis:
septictanks bezinkers / bezinkpakketten , vetvangers / vetvangputten , IBA's , bandzeven, trommelzeven , schijvenfilters en patroonfilters , tricklingfilters , moving bed filters (aeroob en anaeroob) en filtermaterialen , oppervlaktebeluchters , blowers, uitstromers , UV units , meet en regelapparatuur voor zuurstof en pH
Uw succes is ons succes en daar is alles op gericht.

VERWIJDERING VASTE DELEN

Trommelzeven en schijvenfilters

Trommel zeven zijn leverbaar in 30 standaardmaten
Zeefoppervlak van de trommelzeef tot 108 m2 en bespanningen vanaf 5 micron
Debieten 10-10.000 m3 /uur
Snel verwijderbare zeefpanelen van de trommel zeef met speciale celstructuur die het uit elkaar vallen van vaste delen voorkomt.

Schijvenfilter

Robuust en eenvoudig ontwerp met weinig bewegende delen:lange levensduur en weinig onderhoud
Seriematige productie dus aantrekkelijk geprijsd

Trommelzeven en schijvenfilters - Toepassingen

Bandfilters

VOORDEEL
Het voordeel van een bandfilter is dat het vaste materiaal in vrij droge vorm afgescheiden kan worden, zonder veel spoelwater

WERKING
De vloeistof stroomt het filter in door een verdeelplaat . De filterband wordt over de filterbodem geleid. De vloeistof stroomt door het doek waarbij deeltjes achterblijven
Na enige tijd zal de band verstopt raken en het niveau van de vloeistof stijgen. Vervolgens wordt de band over korte afstand getransporteerd, waarbij het slib er afgeschraapt wordt.
Hierna wordt de band schoongemaakt; het spoelwater wordt naar het filter teruggevoerd

De capaciteit is afhankelijk van het soort vuil, de hoeveelheid, de maaswijdte van het doek en de afmetingen van de band

Patroonfilters

Multivis levert 2 soorten patroonfilters ,
1. Een patroonfilter werkend onder lagere druk - 0.3 bar vanaf 200 micron
2. Een patroonfilter werkend onder hogere druk - 2.5 bar vanaf 30 micron

Biologische Filters

Water wordt in de vrije natuur gereinigd door micro-organismen die de vervuiling gebruiken als voedsel. Dit kan in een omgeving gebeuren met of zonder zuurstof In zuiveringssystemen en waterzuiveringsinstallaties die door de mens gebouwd worden gebeurt precies hetzelfde, alleen zijn hier de leefomstandig- heden voor deze micro-organismen sterk verbeterd. Zo wordt bij een biofilter de voor bacteriën beschikbare oppervlakte vergroot en wordt de mogelijkheid voor bacteriën om te groeien en zich te vermenigvuldigen sterk verbeterd.

Bij de biologische zuivering gaat het vooral om de afbraak van organische stof en BZV en stikstofverwijdering . De restproducten zijn dezelfde waaruit de vervuiling eens is gevormd: water, kooldioxide, stikstofgas en een aantal mineralen. Multivis maakt gebruik van een aantal technieken waarbij een vaste drager wordt gebruikt als leefmilieu voor de bacteriën.

BIOFILTERS : TRICKLING FILTERS

Een tricklingfilter of oxydatiebed is zo'n vastedragertechniek waarbij de bacterielaag (het slib) zich vestigt op een pakket met een oppervlak van ongeveer 200 m2 per m3.
Het verontreinigde water wordt over een toren van kunststof pakketten gesproeid en loopt langs de bacterielaag die zich aan de kunststof heeft gehecht. Het pakket heeft een open ruimte van ongeveer 95% zodat een optimale uitwisseling van lucht, voedsel en water ontstaat.
De toren kan in allerlei afmetingen worden gebouwd en de pakketten zijn zo stabiel dat een lichte ombouw volstaat.

Tricklingfilters hebben de volgende voordelen:

BIOFILTERS : MOVING BED FILTERS

Een moving bed filter of bewegend bed filter is een aeroob af anaeroob reactorvat, gevuld met water waarin een bewegende drager zweeft.
De kern van bewegendbed filters wordt gevormd door duizenden kunststof elementen die ongeveer even zwaar zijn als water.
Door de speciale vorm van de drager ontstaat er een afgeschermd vestigingsoppervlak voor de bacterielaag. Deze dragers hebben een specifiek oppervlak van ongeveer 600 m2 per m3
Door beluchten, pompen of mixen bewegen de elementen met inzet van weinig energie.
Bewegend bed filters zijn op langere termijn nagenoeg ongevoelig voor zaken die een actief slibsysteem instabiel maken zoals:
plotselinge veranderingen in temperatuur en pH gebrek aan voedingsstoffen en toevoeging van chemicaliën.
Het moving bed systeem is een zelfregulerend proces dat zeer stabiel is. Bovendien neemt het minder ruimte in dan een actief slibsysteem.
De bouw en procesvoering is eenvoudig.
Er ontstaan geen problemen met het uitspoelen van slib, recirculatie van slib en het spuien van overtollig slib. De reactor kan zowel aeroob als anaeroob werken zoals nevenstaande tekeningen laten zien.
De installatie vergt weinig onderhoud en de arbeidskosten zijn laag. Bestaande actief slibsystemen kunnen makkelijk worden omgebouwd.

BIOFILTERS : FILTERMATERIAAL

Multivis levert verschillende soorten filterpakketten en filtermaterialen

1. Net 200

Zeer geschikt voor de verwijdering van ammonium en opgelost organisch materiaal in trickling filters of ondergedompelde filters. Door de zeer open en verticale structuur wordt het gevaar van verstopping geminimaliseerd.
De stabiele blokken, die hoge mechanische ladingen verdragen kunnen makkelijk tot 6 meter worden opgestapeld. De blokken zijn self-supporting. Hierdoor is het mogelijk de ombouw van goedkoper lichtgewicht materiaal te vervaardigen.

Filter materiaal polyethyleen
Afmetingen: 500x500x600 mm
Oppervlakte: net-200 200m2/m3
Open ruimte: 95%
Gewicht in bedrijf: tot 500 kg/m3
Droog gewicht: 46 kg/m3
Prijs € 165 - € 210 per m3

2.a Milieuvriendelijke polypropyleen filter pakketten voor koeltorens en bezinkers

Filter materiaal : polypropyleen
Afmetingen: 2.400x300x600 mm
Oppervlakte: 240 m2/m3
Droog gewicht: 29 kg/m3
Max. temperatuur: 80 graden
Prijs: afhankelijk van afname € 180 tot € 220 per m3

2.b Milieuvriendelijke polypropyleen filterpakketten voor koeltorens en biofilters

Filter materiaal : polypropyleen
Afmetingen: 2.400x300x600 mm
Oppervlakte: 240 m2/m3
Open ruimte: 95%
Droog gewicht: 20-40 kg/m3
Max. temperatuur: -10 tot +80 graden
Prijs: afhankelijk van afname € 180 tot € 220 per m3

3. Zwevend filtermateriaal

Multivis kan afhankelijk van toepassing verschillende kunststof dragers leveren: iets lichter en iets zwaarder dan water.Specifieke opp.vlak: 500 tot 650 m2/m3.
Aanlevering: big bags van 2 m3
Prijs: € 430 tot € 660 per m3 afhankelijk van afname en soort

Multivis kan u volledige technische informatie leveren over filter materialen .

IBA's : gedecentraliseerde oplossing voor rioolwaterzuivering

In Nederland zijn vrijwel alle woningen aangesloten op het riool. Daarnaast zijn er nog zo'n 200.000 woningen die niet zijn aangesloten op het riool. Het huishoudelijk afvalwater van deze woningen wordt meestal ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.
De overheid wil dat uiterlijk in 2005 het rioolwater van deze woningen terechtkomt in het riool. Voor een deel van de niet aangesloten woningen is de z.g.n. riolering buitengebied te kostbaar. In dat geval is het mogelijk de zuivering van afvalwater door middel van z.g.n. minizuiveringen in te zetten.
Minizuiveringen zijn systemen voor Individuele Behandeling van Afvalwater ( IBA systeem ). Het gaat hierbij om ongeveer 80.000 woningen waar men deze kleinschalige waterzuivering of minizuivering wil toepassen.
Afhankelijk van het gebied waarin u woont moet u een IBA plaatsen van klasse 1, 2 of 3. Informeer bij uw gemeente in welke klasse u valt. IBA klasse 3 is opgesplitst in IBA klasse 3a en IBA klasse 3b.

Multivis heeft de volgende IBA systemen in zijn leveringsprogramma:
IBA Klasse I : Septictanks en Grijswatersystemen
IBA Klasse II : Geschakelde kunststof tanks
IBA Klasse III : IBA Compact Systeem

IBA Klasse 1
SEPTIC TANKS

De zuiverende werking van een septic tank bestaat vooral uit het feit dat vaste stoffen worden afgescheiden. Deze vaste stoffen drijven op of bezinken. De afvoer van water zit hierbij tussen de bezink- en drijflaag in.
Onze Sceptictanks zijn goedgekeurd door het waterschap.
Er zijn 2 uitvoeringen te weten de normale septictank met een capaciteit van 3000 l en de verbeterde septictank ( VST ) van 6000 l:

IBA Klasse 1 en IBA Klasse 2
GRIJSWATERSYSTEMEN

Het grijswatersysteem is een initiatief van het waterschap Friesland, het bestaat uit 2 kleine tankjes waarop u alle leidingen behalve die van de wc (zwart water) kunt koppelen. Een grijswatersysteem is met name interessant wanneer u de wc met beerput aan de ene kant van uw huis heeft en de keuken/douche aan de andere kant.Een grijswater is in veel gevallen goedkoper , het neemt minder plaats in en uw tuin hoeft niet helemaal op de kop.

Hoewel er door septic tanks veel vaste stof wordt achter gehouden komt de BZV verwijdering in de meeste gevallen niet niet boven de 30 % . Dit komt o.a. doordat de biologische werking in septic tanks bij een lage temperatuur gering is.

Door bijplaatsen van een afdeling met een biologische behandeling (tank met dragermateriaal waaraan de bacteriën zich hechten) kan de afbraak van organisch materiaal en stikstof verhoogd worden. Leverbaar vanaf 850 euro.

Opwaardering tot klasse 2

Ook kunt u de uitloop van een bestaande beerput (of putten ) op het grijswater systeem koppelen. Met enkele aanpassingen kan het 2 vatensysteem opgewaardeerd worden naar een klasse 2.

IBA klasse 2

Twee kunststof tanks van 1000 liter

(35 kg/st ), filter-materiaal, RVS rooster, luchtuitstromer, luchtpomp, twee opzetstukken en twee kunststof deksels. De onderdelen worden voor-gemonteerd aangeleverd en kunnen door u ter plekke worden ingestoken/gemonteerd.

Afm.: 1250 x 750 x 1250h.
Opzetstuk: dia 320 x 400
Inlaat: dia 110, centrum op 1130


Sterke geribde tanks (50 kg/st ), filter-materiaal, RVS rooster, luchtuitstromer, luchtpomp, twee opzetstukken en twee kunststof deksels. Verkeersbelasting mogelijk met betonnen deksel. De onderdelen worden voor-gemonteerd aangeleverd en kunnen door u ter plekke worden ingestoken/gemonteerd.

Volume: 2 tanks van 1100 liter

Afmetingen: dia 1180 x 1450 h.

Opzetstuk: dia 600 x 400/600

Inlaat: dia 110, centrum op 1250

Voor grijswatersystemen en IBA's klasse 2 adviseren wij de sterkere 1100 liter tanks

De tanks moeten ten minste 50 jaar mee gaan. Koop dus op kwaliteit en niet alleen op prijs. zie verder bij de vele voordelen van


De vele voordelen van de kunststof tanks van de kunstof IBA systemen van Multivis in klasse 2 ( a,b,c)

A) De tanks : licht in gewicht / zwaar te belasten en KIWA gekeurd.

1) Gebruik van gegarandeerde drukbestendige lichtgewicht (vanaf 50 kg) HDPE tanks met een constructie en een vorm die speciaal voor dit doel ontwikkeld is. Verkeersbelasting A en B mogelijk.
2) De gegarandeerde HDPE tanks kunnen met een KIWA certificaat geleverd worden en zijn zo sterk dat zij zonder gestabiliseerd zand in de losse grond geplaatst worden.
3) Hoge mate van chemische resistentie en lange technische levensduur van ten minste 50 jaar en geen gevaar van betonrot of aantasting van het beton
4) Leverbaar met verschillende schachthoogtes,voorbezinkers en types (tot 32 IE)
5) Ook voor situaties met hoge grondwaterstand

B) Het plaatsen, de toegankelijkheid en het onderhoud en andere lopende kosten
1) De tanks zijn hanteerbaar. Plaatsing mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen.
2) Lichtgewicht tanks ( 50 kg) : u hoeft geen zware kraan te huren. Deze huurkosten voor plaatsing kunnen oplopen tot 500 EUR met name bij betonnen septic tank
3) Minder schade aan erf en tuin: omdat de tanks met de hand of een minikraan te plaatsen zijn levert dit minder schade op aan erf en tuin
4) Door de bijgeleverde opzetstukken van ongeveer 70 cm in diameter is de unit uitstekend toegankelijk voor inspectie en het verwijderen van slib.
5) Het onderhoud beperkt zich tot het schoonmaken van het luchtfilter en het verwisselen van de membranen van de luchtpomp en het periodiek verwijderen van slib. Er wordt vanuit gegaan dat u om de 2 jaar een nieuwe set membranen moet plaatsen( kosten 80 euro incl. plaatsing) . Multivis is dealer van de Secoh luchtpompen dus reserveonderdelen zijn zeer snel te leveren.
6) De tanks hebben een ideale ovale vorm zonder dode hoeken. De filtermaterialen wervelen in een kringloop. Hierdoor kan er worden volstaan met minder lucht. Dit resulteert in minder stroom verbruik. (vanaf 39 watt)

C) Een hoogzuiveringsrendement IBA klasse 2 en een betaalbare prijs

Een belucht systeem met wervelende drager achter een goed werkende beerput en een vetvangput heeft een veel hoger zuiveringsrendement dan een 6 m3 septic tank. Dit komt omdat ook opgeloste stoffen uit het water worden verwijderd. Zo wordt voorkomen dat er zuurstofloze omstandigheden in de sloot ontstaan. Het hart van de zuivering bestaat uit duizenden kleine plastic dragers met een enorm groot oppervlak dat als aanhechtingsplaats voor bacteriën dient.

De sterke PE dragers, worden van onderen belucht zodat er een wervelend bed van filtermateriaal ontstaat. Hierdoor ontstaat de grootst mogelijke menging van water, zuurstof en drager materiaal en een zeer goede bereikbaarheid voor de bacteriën op de drager die de vervuiling in het water als voedsel gebruiken.

Wanneer u een iba aanschaft in klasse 2 gaat u voor de zuiveringsheffing van het waterschap veelal terug van 3VE's naar 1VE. Dit betekent een besparing van ongeveer 100 euro per jaar.


1) Multivis heeft reeds 10 jaar ervaring met deze wervelende drager techniek en heeft een ruime ervaring op het gebied van waterzuivering

2) Het systeem kenmerkt zich door eenvoud in ontwerp en werking.Toch zijn doordachte details vaak van doorslaggevende betekenis. Zo zijn de dragers (sterk PE ) en roosters verstoppingvrij doordat de openingen hierin veel groter zijn dan bij vergelijkbare systemen. Zo zijn de roosters van RVS ...etc.

3) Multivis stopt meer filtermateriaal in een tank . Hierdoor haalt de unit rendementen die ruimschoots voldoen aan de eisen die worden gesteld in klasse2. Metingen in de gemeente Dongeradeel van o.a. het waterschap Fryslan bevestigen dit.

4) De zuiveringsheffing gaat terug naar 1 VE. Dit betekent een besparing van Euro 100/jaar

5) Multivis is de enige Nederlandse firma (mei 2003) die een KIWA certificering heeft op een IBA met een wervelend dragertechniek.(klasse 3a, info:Van Hall, Dhr Bril)

Over de werking zie verder klasse 3a

IBA Klasse 3a

Met extra nitraat verwijdering , geschakelde tanks of compactunit met bewegend bed filter

SOLO TURBANTE

De Multivis " Solo Turbante " is een eenvoudige biologische waterzuivering voor huishoudelijk en sanitair afvalwater van woonhuizen en bedrijven die geen rioolaansluiting hebben.
Deze compacte installatie in klasse 3a garandeert een zeer goede werking onder alle mogelijke omstandigheden. Dit wordt verwezenlijkt door de toepassing van een dragermateriaal (duizenden honing-raadvormige kunststof deeltjes) met een groot specifiek oppervlak (> 400 m2/m3) dat over een stabiele zelfregelende biologie beschikt. Hierdoor worden pieken in zowel doorstroomhoeveelheid alsook in vuilbelasting opgevangen. Tevens is een uitbreiding op eenvoudige wijze realiseerbaar door toevoeging van extra dragermateriaal. De " Solo Turbante " voldoet dan ook ruimschoots aan de beproevingseisen voor IBA klasse IIIa vlgs. de BRL K 10002 (zie tabel)., zoals beproefd bij het van Hall Instituut Het dragermateriaal is zelfreinigend door de turbulente werveling van de dragers . Het slib wordt centraal opgeslagen in het compartiment van de voorzuivering. Hierdoor behoeft slechts één compartiment periodiek te worden geleegd.
De Solo Turbante bechikt over totaal 5 compartimenten:
Compartiment A) Voorzuivering/ slibopslag/ anaeroob
Compartiment B) Denitrificatie / Anoxische zone
Compartiment C,D) CZV verwijdering / Nitrificatie / Aerobe zone
Compartiment E) Nazuivering

Oplossingen voor Beluchting

Beluchting wordt toegepast om zuurstof arm water (bijv. anaeroob grondwater) van zuurstof te voorzien.
Beluchting vindt plaats door lucht intensief met water in contact te brengen, bijvoorbeeld in een beluchtingstoren, een plaatbeluchter of d.m.v. versproeing.

Dezelfde technieken kunnen tevens worden gebruikt voor ontgassing ; het water wordt dan van ongewenste gassen ontdaan.

1. OPPERVLAKTEBELUCHTING

Bij deze methode van waterbeluchting wordt het water door een drijvende beluchter in de lucht verdeeld.
Multivis levert:

Paddestoelbeluchters

Schoepenwielbeluchters

Injecteerbeluchters

in verschillende capaciteiten.

2. BELLENBELUCHTING

hierbij wordt de lucht door poreuze uitstromers in het water verdeeld om zo het contactoppervlak tussen water en lucht zo groot mogelijk te maken

Multivis levert:

slangbeluchters , buisbeluchters en schijfbeluchters voor continue beluchting
schijfbeluchters en buisbeluchters voor intermitterende beluchting

3. ZUURSTOFREACTOREN

Bij deze methode van zuurstofverrijking worden zuurstof en water in een gesloten (druk) vat vermengd zodat er nagenoeg geen zuurstof verloren gaat.

Het grootse voordeel van een zuurstofreactor is dat het zuurstofgehalte veel beter geregeld kan worden.

ZUURSTOFMETING EN REGELING

MEET EN REGELAPPARATUUR VOOR ZUURSTOF

De zuurstofmeters zijn ontwikkeld voor omstandigheden waarin zware eisen worden gesteld : b.v. zuurstofmeting in viskwekerijen en rioolzuiveringsinstallaties

ze combineren een storingsvrije werking met een minimum aan onderhoud.
zijn relatief laag geprijsd
makkelijk door eenieder te installeren
wereldwijde service

DE PROBE

Het hart van het systeem wordt gevormd door de probe met een galvanische meet-cel die een minivolt signaal levert. Dit signaal is recht evenredig aan het zuurstofgehalte

Omdat de electrode voor de meting slechts weinig zuurstof gebruikt, kan reeds bij een zeer geringe waterbeweging betrouwbaar gemeten worden.
1-2 cm/sec bij 7 mg/l, 13 gr C).

Door de lage diffusiesnelheid wordt vuilafzetting op het membraan beperkt.
Routinematige reiniging van het membraan m.b.v. een zacht doekje is voldoende.
Mocht het membraan beschadigd zijn dan kan zij zonder gebruik van speciaal gereedschap binnen 2 minuten vervangen worden.

Een electrode welke lange tijd niet gebruikt wordt, kan eenvoudig weggehangen worden.

TECHNISCHE GEGEVENS PROBE:

Electrode:

kabel lengte 3 m
Meetprincipe: zelfpolariserende galvanische cel
Bereik: 2,5 tot 5 millivolt per ppm, 0-20 ppm,
Uitgang: uitgangsimpedantie ca. 5 kilo-ohm.
Omstandigheden: temperatuur 0-40 gr C
Druk: tot 10 bar
Temperatuur
compensatie: Automatisch.
Calibratie: In lucht.
Vloeistofsnelheid: 1-2 cm/sec

Secoh Pompen

Olie vrije luchtpompen Ongeevenaard in prijs en prestatie


VOORDEEL
Langere levensduur en minder onderhoud.
Geen inzakken van prestatiecurve.
Laag energieverbruik en geluidsniveau.
Pulsarme werking.
Compactere bouw.
Volledig olievrij.
Hogere drukken mogelijk tot 550 mbar
Capaciteit tot 310 l/min.
Regenwater bestendig
Bij EL en SSL serie thermische beveiliging.
Bij EL ook beveiliging op membraan breuk.
Draaiuren tot 35000 uur continu.

TOEPASSING
Aquaria en vijvers
Houders van siervissen zoals Koi karpers
Visteelt zoals paling kwekerij , forellen kwekerij , karper kwekerij , meerval kwekerij etc.
Doorligmatrassen.
Behandeling en afvalwater
Verpompen van vloeistoffen.
Verfspuitenrijen en drukkerijen.
Mengen van chemische baden.
Bubbel- en massagebaden.
Hoge luchtbelkolommen.
Verplaatsen m.b.v vacuüm.
Iba's

FILTRATIE KOELWATER
KOELWATERFILTRATIE

REFERENTIES

Antwerpen Zoo, België

Zuiveringssystemen met trommelzeven pomptanks en airlifts ten behoeve van tapirs en nijlpaarden.450 m3/uur

Nuon Water Rentex Florin, Bolsward, Holland

Bellenbeluchting door middel van schotels met zuurstofmeet- en regelunit en frequentiegerelde blower.
Nuon, Dhr. Zuidema

Waterschap Friesland

Test polishing effluent met trommelzeef resultaat onbevredigend. Oorzaken
1. Slibvlokken van het tricklingfilter bleken zeer klein.
2. Voedingspomp vermaalde de vlokken waarschijnlijk
3. Sproeien met effluent waardoor er een sterke biologische aangroei op sproeiers ontstond.
Hierdoor vaak kortsluitstroom tussen influent en effluent. Maximaal rendement op SS 59% bij 10 micron.

Rixona Ras Patat Fabriek

Hier wordt een bandzeef gebruikt voor de verwijdering van schillen uit recirculatiewater.

Vos Paling Kwekerij

300 ton palingkwekerij met zuivering:deeltjesverwijdering, nitrificatie denitrificatie en toevoegen van zuivere zuurstof met meet en regeltechniek.

Waterleiding Maatschappij Drenthe, Holland

Trommelzeven 1000m3/hr als voorfilter voor membraanfiltratie.
WMD, Dhr. S. Dost

Afvalverwerking Antwerpen - AVA, België

Flocculatie tanks met bandindikker.
AVA - Dhr. Mark de Winter

RWZI Assen, Holland

Slibindikking / Bandindikker ten behoeve van gistingtanks.
Dhr. Rob Bouman

Dierentuin Emmen, Holland

Tricklingfilter voor pinguins, 5 trommelzeven als voorfilter voor membraanfiltratie , 1000m3/uur

Viskwekerij Hoentjen

Recirculatiesysteem voor paling/ 100 ton met nitrificatie/denitrificatie en defosfatering.

Diverse andere vis kwekerijen

complete recirculatiesystemen of deelsystemen

Frivis Franeker

compleet recirculatie systeem 100 ton met bewegend bedfilter

Falke Vis Marum

discfilter / voerautomaten/ denitrificatie / bewegendbed filter- 500 ton paling

Troelstra Aquacultuur Rohel

Timmerman Forel

Elshof Meervalkwekerij

Multvis b.v. specialist in water treatment

Our systems are applied in many area's such as waste water treatment in the industrial sector, agriculture, parts of water recirculation for waterworks , fishfarming but also in the recreative sector such as recirculation systems for zoo's.

appart from complete systems Multivis is also supplier of:

Your success is our success and we will work on that !

WATER AERATION AND WORKING WITH PURE OXYGIN :

When you want to add oxygen to the water or you want to remove other gasses like CO2, our company has the following possibilities:

1.SURFACE AERATION :

Hereby the water is mixed with the air by a floating aerator.
Multivis supplies:

mushroom aerator
paddle- wheel aerator
injector aerator
in different capacities.

2. BUBBLE AERATION :

On this picture the coarse and fine bubbles are making the contact area between water and air as large as possible.

Multivis supplies:
tube- pipe- and disk aerator for continues aeration
disk and pipe aerators for intermittent aeration

3. OXYGEN REACTORS / OXYGINATION :

Here oxygen and water are mixed in a closed ( pressure ) barrel so that almost no oxygen is lost.

The advantage is that the oxygen content can be regulated much better.

REMOVAL OF SOLIDS

Belt filter

ADVANTAGE

The advantage of this filter is the fact that the solids can be separated in very dry form, without much rinse-water.

HOW IT WORKS

The liquid flows into the filter by a distribution plate. As the filter-cloth is turning, the liquid flows through the cloth. Solids are kept behind in the cloth.

After some time the cloth will tend to clog and as a result the level of the liquid will rise . Then the drum in front of the filter will turn and the cloth will be transported over a short distance and the sludge will be scraped off.

The capacity depends on the kind of dirt, the amount, the meshsize of the filtercloth and the sizes of the filter.


REMOVAL SOLIDS

DEFOSFATING WITH A BELT FILTER

By addition of chemicals is it possible to coagulate solids and to let flocculate phosphate. These flocs are removed by the beltfilter. To do this you should join a mixing-tank and dose-pumps.The following results can be achieved:
SS removal up to 96%
P removal up to 84-100%

BELT FILTERS AND ACCESSORIES

BELTFILTERS :

HBF 537-1H RVS 304
RVS 316
Dimensions in meters: 3.9 x 0.65 x 1.3 h Belt: 0.5 m broadwise
HBF 1074-1H RVS 304
RVS 316
Dimensions in meter: 3.9 x 1.1 x 1.3 h Belt: 1 m broadwise
MIXING-UNITS:

Mixing-unit with three mixing-basins for mixing in f.i.ironchloride and polymers.

RVS 304
RVS 316
Inclusive 2 slowly turning mixers, 1 fast turning mixer and 3 little switch boxes with motor protection.

REFERENCES

Antwerpen Zoo, Belgium

Cleaning systems with drum filters pump tanks and airlifts for Tapirs and Hippopotamus. 450 m3/hr

Nuon Water Rentex Florin, Bolsward, Holland

Water management system consisting of: Bubble aeration by means of discs with oxygen measure- and control unit and frequency regulated blower.

Nuon, Mr. Zuidema

Waterworks Company Drenthe, Holland

Drum filters 1000m3/hr as filtration before the membrane filtration.

WMD, Mr. S. Dost

Rixona ras potatoes factory

Polder Board Friesland

Garbage disposal company Antwerpen - AVA, Belgium

Flocculation tanks with bandconcentrator
AVA - Mr. Mark de Winter


RWZI Assen, Holland ( WWTP )

Bandconcentrator for sludge for the benefit of fermentation tanks.
Mr. Rob Bouman

Zoo Emmen, Holland

Trickling filter for Pinguins, 5 drum filters as filtration before membrane filtration, 1000m3/hr

Fish farm Hoentjen

Recirculation system for eel/ 100 ton with nitrification / denitrification and dephosphation.

Several other fisheries / fish farms

complete recirculating fish farming systems or parts of fish farming systems

Frivis Franeker

complete system 100 ton with moving bed filter

Falke Vis Marum

disc filter / food machine/ denitrification / moving bed filter - 500 ton eel

Troelstra Aquaculture Rohel

Timmerman Trout

Elshof Catfish fishery
Moving Belt Filters

Band Filters

Bubble Aeration

Bellenbeluchting

Aeration

Beluchting

Bezinkpakketten

Coagulation

Coagulatie

Filter Materials

Filtermateriaal

Filters

Filters

Navigation

Navigatie

Sieves Navigation

Zeven Navigatie

Home navigation

Home Navigatie

Sieves

Zeven

Oxygen Measurement and Regulation

Zuurstof Meting en Regeling

Home

Home

Secoh Air Pumps

Secoh Lucht Pompen

Compact WWTP's

IBA's

IBA Klasse 1

IBA klasse 2

IBA klasse 3

Main menu

Bio Filters: Moving Belt Filters

Biofilters: Bewegend Bed Filters

Surface Aeration

Oppervlakte Beluchting

Cartridge Filters

Patroonfilters

Prices Aeration

Prijzen Beluchting

Prices / Capacity

Prijzen / Capaciteit

Recirculation

Recirculatie

References: Antwerp Zoo

Referenties Dierentuin Antwerpen

References: Rentex

Referenties: Rentex

References: Rixona

Referenties: Rixona

References: RWZI

Referenties: RWZI

References

References: Vos

Referenties Vos

References: Polder Board Friesland

Referenties: Waterschap Friesland

Referenties

Stationary oxygen measuring and controlling

Stationaire zuurstofmeting en regeling

Control accessories for amongst others oxygen reactors

Controletoebehoren voor o.a. zuurstofreactoren

REMOVAL SOLID PARTICLES: Drumfilters and discfilters - Applications

VERWIJDERING VASTE DELEN: Trommelzeven en schijvenfilters - Toepassingen

Trickling Filters

Tricklingfilters

Drum Filters

Trommelzeven

Willem ALexander and Maxima inspecting a mini-WWTP

Willem Alexander en Maxima inspecteren een IBA

REMOVAL OF SOLIDS: Drumfilters and discfilters - Working

VERWIJDERING VASTE DELEN: Trommelzeven en schijvenfilters - Werking

OXYGEN REACTORS

ZUURSTOFREACTOREN

Oxygen Measuring and Control

Zuurstofmeting en Regeling

All rights reserved © 2021 Multisvis b.v.

Date cached:Mon, 21 Jun 2021 09:53:57 +0200