Skip Navigation
 

Voorwaarden/Disclaimer1. Website
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
Multivis.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

1.2
Multivis.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
Multivis.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Multivis.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Multivis.nl

1.3
Multivis.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Door de bezoeker van onze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan onze site, het downloaden en/of opslaan van informatie, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe dan ook genaamd, ontstaan.

1.4
Multivis.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van sites waarnaar verwezen wordt. Multivis.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

2. Prijzen
2.1
Elke prijs voor een Artikel wordt vermeld in euro's, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten en eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld is op de website www.multivis.nl.

2.2
www.multivis.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsvermelding een prijs voor een Artikel eenzijdig te wijzigen.
De Klant is dan gerechtigd om binnen tien dagen na mededeling daarvan kosteloos de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

3. Betaling
3.1
Betaling geschiedt op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.

3.2
Bij betaling met een acceptgirokaart dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie.

3.3
Betaling geschiedt uitsluitend onder rembours.

3.4
Ingeval van niet-tijdige betaling is multivis.nl bevoegd (verdere) levering van een Artikel op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

4.Levering
4.1
De levering geschiedt op de wijze als tussen partijen overeengekomen en maximaal binnen dertig dagen na bestelling.

4.2
De door multivis.nl opgegeven levertijden gelden enkel binnen Nederland en zijn slechts indicatief.

4.3
Indien levering langer dan dertig dagen gaat duren zal multivis.nl de Klant daar tijdig over informeren. In dat geval heeft de Klant het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

4.4
Zodra het Artikel op het afleveradres aan de Klant wordt afgeleverd, gaat het risico betreffende het Artikel over op de Klant.

Overige voorwaarden zijn te lezen op de website www.multivis.nl voor vragen kunt u gerust mailen
 
printen