IBA’s

 

Klasse 3a  
Met extra nitraat verwijdering , geschakelde tanks of compactunit met bewegendbed filter.

 

 

 Gecertificeerde IBA in klasse 3a 

( hoe hoger de klasse hoe groter

   het zuiveringsrendement )

 

 

 

Gecertificeerde IBA in klasse 3a met na-filtratie van membranen

 

 

 

 

 

 

Deze IBA presteert beter dan een IBA in klasse 2 en veel beter dan een IBA in klasse 1.

Het is een minizuivering die onder “controle” van KIWA en BENOR, ( met certificaat,) wordt geproduceerd. 

Systeem in drie geschakelde kunststof tanks: voorbezinker, biologische behandeling en nabezinker.

Afmetingen: 3500 x 1200 x 1850 mm

Met kunststof deksel en regelkast voor buitenopstelling.

Voordelen:

- betere  zuivering dan klasse 1 en 2

- subsidie van de overheid

- korting op heffing van het waterschap

Prijs:  prijs op aanvraag

  

Gegarandeerd glashelder water; 

 zeer geschikt voor bodem lozers

 

Een membraanfilter is een filter met zeer kleine openingen dat alle vaste delen en bacteriën tegenhoudt.

Uitermate geschikt voor:

-  verstoppingsvrije bodemlozing ,

-  waterhergebruik, spoelwater,

-  koivijvers

Andere voordelen:

-          het hoogste zuiveringsrendement

-          subsidie van de overheid

-          korting op heffing van het waterschap

 

Prijs: op aanvraag

Voor subsidie mogelijkheden: Zie info van gemeente en waterschap.

 

 

I.B.A. Individuele Behandeling van Afvalwater

 “Solo – Turbante

Algemeen

De Multivis “Solo Turbante” is een eenvoudige biologische waterzuivering voor huishoudelijk en sanitair afvalwater van woonhuizen en bedrijven die geen rioolaansluiting hebben.

Deze  compacte installatie in klasse 3a garandeert een zeer goede werking onder alle mogelijke omstandigheden. Dit wordt verwezenlijkt door de  toepassing van een dragermateriaal (duizenden honing-raadvormige kunststof deeltjes) met een groot specifiek oppervlak (> 400 m2/m3) dat over een stabiele zelfregelende biologie beschikt. Hierdoor worden pieken in zowel doorstroomhoeveelheid alsook in vuilbelasting opgevangen. Tevens is een uitbreiding op eenvoudige wijze realiseerbaar door toevoeging van extra dragermateriaal. De “Solo Turbante” voldoet dan ook ruimschoots aan de beproevingseisen voor IBA klasse IIIa vlgs. de BRL K 10002 (zie tabel)., zoals beproefd bij het van Hall Instituut. Het dragermateriaal is zelfreinigend door de turbulente werveling van de dragers . Het slib wordt centraal opgeslagen in het compartiment van de voorzuivering. Hierdoor behoeft slechts één compartiment periodiek te worden geleegd. Er wordt bij de “Solo Turbante” geen materiaal toegepast wat vervangen of gereinigd hoeft te worden. Een bovengronds opgestelde luchtpomp (in de schakelkast) zorgt voor de luchttoevoer en tevens voor alle slib- en afvalwaterstromen binnen de installatie. Dus geen elektrische pompen onder water en geen elektrokabels in de grond! Enkele luchtslangen zorgen voor de luchttoevoer van de schakelkast naar de ondergrondse tank. Er is een goed overzicht en goede bereikbaarheid van de compartimenten door een konusvormige toegangsschacht.Kortom, aan het onderhoud en de bedrijfszekerheid van de “Solo Turbante” is zeer veel aandacht besteed.

 

De “Solo Turbante” bestaat uit vijf compartimenten waarbij het zuurstofgehalte in de diverse compartimenten afzonderlijk wordt geregeld.

Compartiment A) Voorzuivering/slibopslag/anaeroob

In dit compartiment vindt voorzuivering, scheiding van primair slib en opslag van secundair slib plaats. De voorzuivering is de centrale slibopslagplaats. Dit compartiment is de enige ruimte die  periodiek geledigd moet worden.

Compartiment B) Denitrificatie / Anoxische  zone

                                                            In dit compartiment bevindt zich dragermateriaal met micro-organismen

welke in een zuurstofarme omgeving kunnen overleven. Een afzonderlijk

gestuurde kortstondige luchttoevoer zorgt voor de nodige beweging

en menging van het dragermateriaal. Onder deze omstandigheden wordt nitraat

omgezet in stikstofgas.

 

Compartiment C,D)CZV verwijdering /Nitrificatie/ Aerobe zone

In deze compartimenten wordt door een beluchter zuurstof toegevoegd aan het water. Ook hier bevindt zich weer het dragermateriaal dat door de beluchting in beweging wordt gebracht. Op het dragermateriaal bevinden zich micro-organismen die de aanwezige vervuiling gebruiken als voedsel. 

                                                           Compartiment E) Nazuivering

De nazuivering is een speciaal gevormd (schuin toelopend) compartiment waarin

het slib bezinkt dat van het dragermateriaal is afgespoeld. Daarna wordt slib         

d.m.v. een luchtpomp (airlift) naar de centrale slibopslag (compartiment A)

getransporteerd. Het gezuiverde afvalwater loopt onder vrij verval naar een

infiltratievoorziening of oppervlaktewater.

 


De IBA van Multivis in klasse 3a zijn bij het  van Hall Instituut in Leeuwarden langdurig getest met onderstaande resultaten. In mei 2003 vond certificering plaats.

 

 

    Influent      (influentdebiet  2100 liter/dag)

Parameters Gemiddeld Maximum Minimum
BZV O2 in mg/l 311 378 247
CZV O2 in mg/l 784 1028 600
NH4 35 60 14
N totaal  in mg/l 70 79 55
Zwevende stof in mg/l 177 348

 

65

 

    Effluent     

Parameters Gemiddeld Maximum Minimum
BZV O2 in mg/l 3,3 10,0 <3.0
CZV O2 in mg/l 51,9 94 28
NH4 0,22 0,9 <0.2
N totaal in mg/l 15,1 21,6 4,3
Zwevende stof in mg/l

 

13 37 5

 

    Zuiveringsrendement    

Parameters Influent Effluent Zuiveringsrendement
BZV O2 in mg/l 311 3,3 98,9%
CZV O2 in mg/l 784 51,9 93%
NH4 35 2 94%
 N totaal in mg/l 70 15,1 78%
Zwevende stof in mg/l 177 13 93%

 

 

rodestippelstreep.gif (318 bytes)

Multivis Waterbehandeling B.V..
Waterbehandeling-Wastewatertreatment
J.P. Santeeweg 1 
9312 PB  Nietap, The Netherlands

e-mail: 
tel: 
fax: 

j.meindersma@multivis.nl
+31 (0) 594 516748
+31 (0 )594 512905

Copyright © 2002 Multivis
Webdesign: Agnes Hovinga