COAGULATIE

coagulatie.gif (3722 bytes)

negatief geladen deeltjes

kationische polymeren met een laag moleculair gewicht

gedestabilseerde
gecoaguleerde   deeltjes

VLOKVORMING

flocculatie.gif (3504 bytes)

gedestabiliseerde gecoaguleerde deeltjes kationische polymeren met een hoog moleculair gewicht deeltjes in vlokvorming

Terug naar vorige pagina

 

 

 

rodestippelstreep.gif (318 bytes)

Multivis Waterbehandeling B.V..
Waterbehandeling-Wastewatertreatment
J.P. Santeeweg 1 
9312 PB  Nietap, The Netherlands

e-mail: 
tel: 
fax: 

j.meindersma@multivis.nl
+31 (0) 594 516748
+31 (0 )594 512905

Copyright 2002 Multivis
Webdesign: Agnes Hovinga