Filters

Biologische filters

Van belang: Voerhoeveelheid, eiwitgehalte + CZVgehalte van het voer, VC, voerversplilling, effectiviteit van zeven, temperatuur, pH, verhouding C/N/P.

Eisen van de vissoort in verband met sterfte en groeivertraging :  O2,  NH3, NO2, NO3P,  SS, CO2, pH, en  T

Hogere waarden van b.v. NO3 en SS zullen vaak geen gevolg hebben voor de sterfte maar wel een nadelig effect hebben op de groeisnelheid en de smaak.

Van groot belang is om de omzetting per m3 of m2 goed in te schatten en rekening te houden met grotere groeicijfers en een lagere VC .

Trickling filter; zeildoek weggehaald                                                met zeildoek

 

Denitrificerend filter

Reactor met zwevend filtermateriaal , onderhoudsvrije beluchters , mixer, doseerapparattur voor methanol of andere koolstofbron. Zeer efficiŽnt en energiezuinig systeem.  Een soortgelijk systeem draait op drie grote palingkwekerijen in Nederland.  Het systeem behoeft niet periodiek gespoeld te worden en behoeft nagenoeg geen onderhoud.

 

Nitrificerend filter:  

Van belang: oppervlak, vertoppingsgevoeligheid, waterverdeling, ontgassing energieverbruik. Nitrificerend filter dimensioneren op N en BZV productie.

Bewegend bed filters met wervelend filtermateriaal:

Filtermateriaal met een oppervlak tot 900 m2/m3, verstoppingsvrij,  2/3 van oppervlak afgeschermd , zeer open structuur, gehele oppervlak bereikbaar voor zuurstof, water en voedsel, enorme menging, geen kanaalvorming, blijvend dunne bacterielaag, geen onderhoud, sterk PE . Verdere voordelen:  zuurstofgehalte regelbaar, onderhoudsvrije uitstromers voor lucht, grof roosterwerk mogelijk.

   Vullen van silo met  filter pakketten                                                                      Een goede verdeling over het pakket is essentieel

 

 

Alternatief  tricklingfilters met pakketten: 200 m2/m3; voordeel gelijktijdige stripping van Co2 en No2 gas.