IBA'S
I
ndividuel Treatment  Wastewater

Introduction

In Holland almost all housses are connected to the sewerage. Daarnaast zijn er nog zo'n 200.000 woningen die niet zijn aangesloten op het riool. Het afvalwater van deze woningen wordt meestal ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

De overheid wil dat uiterlijk in 2005 deze woningen zijn aangesloten op het riool. Voor een deel van de niet aangesloten woningen is een rioolaansluiting te kostbaar, in dat geval is het mogelijk het afvalwater zelf gedeeltelijk te zuiveren door middel van een systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater (een IBA systeem). Het gaat hierbij om ongeveer 80.000 woningen.

In oktober 2001 waren Prins Willem Alexander en Maxima te gast in het van Hallinstituut te Leeuwarden waar zij onder andere de IBA-systemen van Multivis bekeken. Klik hier voor enkele foto's van het Koninklijk paar.
De IBA's van Multivis werden langdurig door het Instituut getest. Zie onderaan deze pagina voor de testresultaten.

 

Afhankelijk van het gebied waarin u woont moet u een IBA plaatsen van klasse 1, 2 of 3. Informeer bij uw gemeente in welke klasse u valt. Hieronder is aangegeven welke eisen de overheid stelt aan de kwaliteit van het water dat de IBA verlaat:

Beoordelingscriteria voor IBA-systemen  (mg/liter)

  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3a Klasse 3b
Parameter Verzamel
monster

mg/l
Verwijder.
percentage

in %
Verzamel
monster

mg/l
Steek
monster
mg/l
Verzamel
monster

mg/l
Steek
monster

mg/l
Verzamel
monster

mg/l
Steek
monster

mg/l
BZV < 250 > 30 < 30 < 60 < 20 < 40 < 20 < 40
CZV < 750 > 30 < 150 < 300 < 100 < 200 < 100 < 200
SS < 70 > 75 < 30 < 60 < 30 < 60 < 30 < 60
N-tot - - - - < 30 < 60 < 30 < 60
Ammonium - - - - < 2 < 4 < 2 < 4
P-totaal - - - - - - < 3 < 6

Multivis biedt verschillende mogelijkheden: 

Multivis levert verschillende uitvoeringen   van 3 tot 4000 lozingseenheden. Hierbij worden septictank, biologische zuivering en nabezinking  gecombineerd.

De units onderscheiden zich door de eenvoudige constructie en een grote mate van effectiviteit. Het geheel werkt op een eenvoudige elektromotor vanaf 50 Watt

 

IBA’s

Klasse 1     terug naar begin
SEPTIC TANKS
De zuiverende werking van septic tanks bestaat vooral uit het feit dat vaste stoffen worden afgescheiden. Deze vaste stoffen drijven op of bezinken. De afvoer van water zit hierbij tussen de bezink- en drijflaag in.

Door de speciale constructie van aan- en afvoer en door verschillende kamers ( tanks ) achter elkaar te plaatsen, blijven er meer vaste stoffen achter. Hoe rustiger het water door de tanks stroomt, hoe meer vaste stoffen er achter blijven. Per inwoner zal een volume van 1,2 m3 hierbij goed voldoen.

TECHNISCHE GEGEVENS SEPTICTANKS :
Afmetingen
diameter
Inhoud
liter
Gewicht
kg
Prijs excl. transport
110 x 136 1000 28 Ä  205
113 x 152 1500 40 Ä  280
164 x 140 2000 57 Ä  382
171 x 190 3000 73 Ä  612

tekening-septic.jpg (7302 bytes)

Prijs incl. speciale in- en uitlopen. Bovenstaande tanks kunnen gemakkelijk geschakeld worden tot een combinatie van 6 m3 ontstaat. Een combinatie van 6 m3 ( 1 x 3000, plus 2 x 1500 l. tank ) kost Ä 1.310 incl. transport naar elk adres in Nederland (excl. eilanden).

U kunt de tanks ook plaatsen achter al bestaande septic tanks. De tanks zijn licht in gewicht en eenvoudig te plaatsen.

 

Klasse 2        terug naar begin
Geschakelde tanks met voorbehandeling, bewegend bed filter en nabezinking of compactunit met biorotor (zie foto)
micro1.jpg (9599 bytes)
Micro 1

compactunit met biorotor, klasse 2  t/m 4 Ve's .
Prijs vanaf
Ä  2.495

Hoewel er door septic tanks veel vaste stof wordt achter gehouden komt de BZV verwijdering in de meeste gevallen niet niet boven de 30 % . Dit komt o.a. doordat de biologische werking in septic tanks bij een lage temperatuur gering is.

Door bijplaatsen van een afdeling met een biologische behandeling (tank met dragermateriaal waaraan de bacteriŽn zich hechten) kan de afbraak van organisch materiaal en stikstof verhoogd worden.

Deze bacteriŽn gebruiken de verontreiniging als voedsel en zuiveren zo het water. Sommige bacteriŽn werken met zuurstof andere juist zonder zuurstof. Hierbij wordt de verontreiniging afgebroken tot stoffen waaruit het ooit gevormd is: in hoofdzaak water , kooldioxide en stikstofgas

 


Het rendement van de afbraak is afhankelijk van:
  • De hoeveelheid bacteriŽn (en dus de hoeveelheid vierkante meters dragermateriaal).
  • De beschikbaarheid van voedsel, water en zuurstof voor de bacterielaag, ( uitschakelen van kanaalvorming, verslijming en verstopping )
  • De mogelijkheden om de zuurstoftoevoer te regelen.
  • Het voorkomen van uitspoeling van de bacteriŽn. ( een vaste drager zorgt voor een veel stabieler proces.)

De techniek die in de vorm van een bewegend bed wordt toegepast doet het wat bovenstaande punten erg goed omdat er gewerkt wordt met kleine in het water zwevende kunststof dragers. Deze hebben een enorm oppervlak, verstoppen en verslijmen niet en zijn met gebruik van weinig energie in beweging te brengen. De mogelijkheid om bacteriŽn en vervuiling bij elkaar te brengen is optimaal. Op deze manier wordt het CZV gehalte teruggebracht tot ongeveer een gemiddelde van 70 mg/l.

 

Klasse 3a en 3 b     terug naar begin
Met extra nitraat - en fosfaatverwijdering, geschakelde tanks of compactunit met bewegendbed filter.

Door afwisselend wel en niet te beluchten komt in de zelfde kamer (tank) de omzetting naar nitraat en omzetting naar stikstofgas tot stand.

Zo kan het totaal N gehalte teruggebracht worden tot onder de 30 mg/l. Door toevoeging van b.v. ijzerchloride kan het fosfaatgehalte verlaagd worden tot onder de 3 mg.l  

PRIJZEN

IBA klasse 3A Ä  3.435
IBA klasse 3B Ä  4.480

franco levering, excl. BTW, plaatsing, montage, voorlopig

Micro 2
compactunit met bewegendbedfilter,

 micro2-tekening.jpg (4146 bytes)

1. influent
2. recirculatie
3. bezinkpakket
4.beluchter
5. zwevend filtermateriaal
6. effluent

 


De Micro's van Multivis zijn bij het gerenommeerde van Hall Instituut in Leeuwarden langdurig getest met onderstaande resultaten.

 

TESTRESULTATEN     VAN   HALL INSTITUUT

IBA-vanhall.jpg (16720 bytes) Testunits bij het van Hall Instituut te Leeuwarden.

Rechts: kleine unit - Micro 1 -  met biorotor t/m 4 VE's, klasse 2

Links: grote unit - Micro 2 - met bewegendbed filter t/m 15 VE's,
klasse 3 A/B

Testresultaten van de Micro 2 na 8 maanden testen

    Influent      (influentdebiet  2100 liter/dag)

Parameters Gemiddeld Maximum Minimum
BZV O2 in mg/l 277 635 115
CZV O2 in mg/l 536 956 300
NH4 Ī N N in mg/l 35 60 14
N totaal N in mg/l 45 63 20
P totaal P in mg/l 7 12 4
Zwevende stof in mg/l 177 348 65

 

    Effluent     

Parameters Gemiddeld Maximum Minimum
BZV O2 in mg/l 16 35 2
CZV O2 in mg/l 110 290 34
NH4 Ī N N in mg/l 2 5 0.1
N totaal N in mg/l 21 40 3
P totaal P in mg/l 4 6 3
Zwevende stof in mg/l 13 37 5

 

    Zuiveringsrendement    

Parameters Influent Effluent Zuiveringsrendement
BZV O2 in mg/l 277 16 94%
CZV O2 in mg/l 536 110 80%
NH4 Ī N N in mg/l 35 2 94%
N totaal N in mg/l 45 21 53%
P totaal P in mg/l 7 4 43%
Zwevende stof in mg/l 177 13 93%

 

 

 

rodestippelstreep.gif (318 bytes)

Multivis Waterbehandeling B.V..
Waterbehandeling-Wastewatertreatment
J.P. Santeeweg 1 
9312 PB  Nietap, The Netherlands

e-mail: 
tel: 
fax: 

j.meindersma@multivis.nl
+31 (0) 594 516748
+31 (0 )594 512905

Copyright © 2002 Multivis
Webdesign: Agnes Hovinga