Overig Apparatuur

Zuurstofreactoren, U-tubes en andere apparatuur voor het op energiezuinige wijze inbrengen van zuurstof.

 

Energiezuinige pompen of airlifts met geringe opvoerhoogte en zeer groot debiet

Schoepen beluchters of  membraanbeluchters ,blowers voor de het beluchten van  biologische filters en de beluchting van bassins.

Kunststof ventilatoren.

Verwarmingsunit met RVS buizenwarmtewisselaars, eventueel warmtepompen.

Voerautomaten, voedersilo’s met robot, eventueel compleet geďnstalleerd.

      Elektrische automaten, gestuurd door computer             Pendelvoerautomaten

 

 

Zuurstofreactoren in put                                                                                                                                                  Voorraadtank zuurstof

Waterstromen o.a. uitleggen op de zuurstofbehoefte van de vis