VERWIJDERING VASTE DELEN
Trommelzeven en schijvenfilters - Toepassingen

tromm-zeef-inwerking-rond.jpg (11524 bytes)
Trommelzeef- type HDF 2007 in
werking in een viskwekerij
  • het gebruik op in- en uitgaande waterstromen van viskwekerijen
  • ter vervanging van primaire en secundaire bezinking
    terugwinning van producten
  • het reinigen van industrieel afvalwater b.v.  papierfabrieken, suikerfabrieken en visverwerking
2trommelzeven-groter-bewerkt.jpg (12850 bytes) Voorzuiveren van oppervlakte water t.b.v. de drinkwatervoor ziening.  b.v. voorzuivering bij membraanfiltratie.

Hiernaast een opstelling bij de Waterleiding Maatschappij Drenthe:

  • voorfiltering 50 micron op membraaninstallatie,
  • capaciteit 500 m3/uur

Nabehandeling van water van rioolzuiveringsinstallaties (polishing)

Hiernaast: Tank en zeef. Polishing effuent van actief slibsysteem

Dierentuin Emmen

                 Filter met polyester tank, 30  micron         

                    Filter with SS tank,100 micron

 

 

    Dierentuin Antwerpen

 

 

 

 

 

Filtering vis kwekerij

Filtering papier industrie

    Polijsten effluent RWZI

 

 

 

 

rodestippelstreep.gif (318 bytes)

Multivis Waterbehandeling B.V..
Waterbehandeling-Wastewatertreatment
J.P. Santeeweg 1 
9312 PB  Nietap, The Netherlands

e-mail: 
tel: 
fax: 

j.meindersma@multivis.nl
+31 (0) 594 516748
+31 (0 )594 512905

Copyright 2002 Multivis
Webdesign: Agnes Hovinga