BIOFILTERS: TRICKLING FILTERS

knop1filters.gif (2681 bytes)      knop3filters.gif (2707 bytes)        knop4filters.gif (2467 bytes)

Een tricklingfilter of oxydatiebed is zo'n vastedragertechniek waarbij de bacterielaag (het slib) zich vestigt op een pakket met een oppervlak van ongeveer 200 m2 per m3.

Het verontreinigde water wordt over een toren van kunststof pakketten gesproeid en loopt langs de bacterielaag die zich aan de kunststof heeft gehecht. Het pakket heeft een open ruimte van ongeveer 95% zodat een optimale uitwisseling van lucht, voedsel en water ontstaat.

De toren kan in allerlei afmetingen worden gebouwd en de pakketten zijn zo stabiel dat een lichte ombouw volstaat.

tricklingfilter-tekening.jpg (11754 bytes)

 

tricklingfilter-foto2.jpg (9870 bytes)

Tricklingfilter - opengewerkt

tricklingfilter-foto3.jpg (10238 bytes)

Tricklingfilter - dicht

 

Tricklingfilters hebben de volgende voordelen:
  1. eenvoudige bouw en procesvoering
  2. geen bewegende delen

knop1filters.gif (2681 bytes)      knop3filters.gif (2707 bytes)        knop4filters.gif (2467 bytes)

   

 

 

rodestippelstreep.gif (318 bytes)

Multivis Waterbehandeling B.V..
Waterbehandeling-Wastewatertreatment
J.P. Santeeweg 1 
9312 PB  Nietap, The Netherlands

e-mail: 
tel: 
fax: 

j.meindersma@multivis.nl
+31 (0) 594 516748
+31 (0 )594 512905

Copyright 2002 Multivis
Webdesign: Agnes Hovinga