IBA'S
I
ndividuele Behandeling Afvalwater

Inleiding

In Nederland zijn vrijwel alle woningen aangesloten op het riool. Daarnaast zijn er nog zo'n 200.000 woningen die niet zijn aangesloten op het riool. Het afvalwater van deze woningen wordt meestal ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

De overheid wil dat uiterlijk in 2005 deze woningen zijn aangesloten op het riool. Voor een deel van de niet aangesloten woningen is een rioolaansluiting te kostbaar, in dat geval is het mogelijk het afvalwater zelf gedeeltelijk te zuiveren door middel van een systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater (een IBA systeem). Het gaat hierbij om ongeveer 80.000 woningen.

In oktober 2001 waren Prins Willem Alexander en Maxima te gast in het van Hallinstituut te Leeuwarden waar zij onder andere de IBA-systemen van Multivis bekeken. Klik hier voor enkele foto's van het Koninklijk paar.
De IBA's van Multivis werden langdurig door het Instituut getest. Zie onderaan deze pagina voor de testresultaten.

 

Afhankelijk van het gebied waarin u woont moet u een IBA plaatsen van klasse 1, 2 of 3. Informeer bij uw gemeente in welke klasse u valt. Hieronder is aangegeven welke eisen de overheid stelt aan de kwaliteit van het water dat de IBA verlaat:

Beoordelingscriteria voor IBA-systemen  (mg/liter)

  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3a Klasse 3b
Parameter Verzamel
monster

mg/l
Verwijder.
percentage

in %
Verzamel
monster

mg/l
Steek
monster
mg/l
Verzamel
monster

mg/l
Steek
monster

mg/l
Verzamel
monster

mg/l
Steek
monster

mg/l
BZV < 250 > 30 < 30 < 60 < 20 < 40 < 20 < 40
CZV < 750 > 30 < 150 < 300 < 100 < 200 < 100 < 200
SS < 70 > 75 < 30 < 60 < 30 < 60 < 30 < 60
N-tot - - - - < 30 < 60 < 30 < 60
Ammonium - - - - < 2 < 4 < 2 < 4
P-totaal - - - - - - < 3 < 6

Multivis biedt verschillende mogelijkheden: 

Multivis levert IBA's in verschillende types en groottes tot 4000 VE.

De units onderscheiden zich door de eenvoudige constructie en een grote mate van effectiviteit. Het geheel werkt op een eenvoudige elektromotor vanaf 35 Watt

   : Septictanks en Grijswatersystemen (zie voor grijswatersystemen klasse2)                             

   : Geschakelde kunststof tanks                            

   : IBA Compact Systeem

Klik op 1 van de bovenstaande knoppen om meer te weten te komen over de IBA's in de verschillende klasses.

 

                             Plaatsing van van een IBA                          Prinses Maxima inspecteert het filtermateriaal van Multivis

 

 

rodestippelstreep.gif (318 bytes)

Multivis Waterbehandeling B.V..
Waterbehandeling-Wastewatertreatment
J.P. Santeeweg 1 
9312 PB  Nietap, The Netherlands

e-mail: 
tel: 
fax: 

j.meindersma@multivis.nl
+31 (0) 594 516748
+31 (0 )594 512905

Copyright 2002 Multivis
Webdesign: Agnes Hovinga