RECIRCULATIESYSTEMEN

 

 

 

 

 

Multivis heeft meer dan 15 jaar ervaring in de visteelt en heeft de laatste jaren de modernste kwekerijen van Nederland gebouwd waarbij de recirculatiegraad is opgevoerd tot meer dan 98% en er sprake is van nagenoeg totale verwijdering van stikstof en fosfaat. 

Deze kwekerijen werden veelal gebouwd in gebieden zonder aansluiting op de riolering en onder strenge eisen van het waterschap.

De kwekerijen onderscheiden zich verder door:

* We kunnen in onderling overleg bepalen:

- hoe groot en hoeveel systemen u wilt bouwen.

- welke onderdelen u in de kwekerij aan wilt brengen,

- wat u in eigen beheer wilt regelen en welke assistentie u nodig heeft.

* Wij  adviseren u m.b.t. ontwerp,de dimensionering en het tekenwerk.

Naast het vakmanschap van de kweker is een goed uitgewerkt plan met tekeningen, een eerste vereiste om succesvol te kweken . Kleine fouten in het ontwerp hebben grote gevolgen en kunnen veel  kosten  in de vorm van energieverbruik extra werk en ergernis. Wanneer u in beton bouwt en de kwekerij eenmaal draait zijn de gemaakte fouten nauwelijks te herstellen.